Chào mừng đến với SHIH FA RUBBER!

SV-S005
SCOOTER BIAS PLY TYRES, METRIC 70 SERIES
Qui cách lốp xe

Mã chiều rộng vành bánh xe đo

Thiết kế     Chú ý
chiều rộng
mặt cắt ngang

mm

Đường kính tổng

mm

Áp suất bơm hơi

Kpa

Tải trọng lớn nhất

Kg

TT/TL
120/70-12 51L 3.50 122 473 250 195 TL
120/70-12 58L 300 236 TL
130/70-12 56L 3.50 129 487 250 224 TL
130/70-12 62L 300 265 TL
SCOOTER BIAS PLY TYRES, METRIC 80 SERIES
110/80-12 61 J 2.50 109 481 250 257 TL
110/80-12 66 J 300 300 TL
SCOOTER BIAS PLY TYRES, METRIC 90 SERIES
90/90-10 41 J 2.15 90 416 250 145 TL/TT
90/90-10 50 J 300 190 TL/TT
100/90-10 56 J 2.50 101 434 250 224 TL/TT
100/90-10 61 J 300 257 TL/TT
120/90-10 58N 2.75 119 470 250 236 TL/TT
120/90-10 62N 300 265 TL/TT
130/90-12 73 L 3.00 129 539 250 365 TL
130/90-12 78 L 300 425 TL
3.00-10 42 J 2.50 84 413 250 150 TL/TT
3.00-10 47J 280 175 TL/TT
3.50-10 46 J 92 437 250 170 TL/TT
3.50-10 51 J 280 195 TL/TT
3.00-8 26 J 2.15 84 362 250 95 TL/TT
80/90-10 44J 1.85 80 398 250 160 TL/TT

 

Scooter tire